Strona Główna Czasopisma - COMPOSITES THEORY AND PRACTICEDotychczasowe zeszyty - WOLNY DOSTĘPProcedury Czasopisma COMPOSITES THEORY AND PRACTICEWskazówki dla AutorówDla RecenzentówInformacje bibliograficzneKomunikaty Redakcji Czasopisma COMPOSITES THEORY AND PRACTICERedaktorzy i Rada NaukowaAdres Redakcji / KontaktStrona główna PTMKLogin
Pomoc

 
 
Komunikaty Redakcji Czasopisma COMPOSITES THEORY AND PRACTICE
Komunikaty Redakcji Czasopisma COMPOSITES THEORY AND PRACTICE

  • opracowania nadesłane mogą być drukowane jako artykuły lub komunikaty (za zgodą Autorów),
  • oczekujemy nadsyłania nowych publikacji z  zakresu kompozytów (książki, skrypty, materiały konferencyjne) celem ich prezentacji w kolumnie "Z wydawnictw",
  • oczkujemy informacji od instytucji i firm o nowych opracowaniach lub zastosowaniach kompozytów celem ich prezentacji w kolumnie "Z praktyki".

Od początku 2012 roku artykuły nadsyłane do Czasopisma Composites Theory and Practice przyjmowane będę wyłącznie poprzez panel - po zalogowaniu się w systemie.


 
© 2008 InterPRYM